June 15th, 2015

РЕПЛИКОН

(no subject)

צר לי להודיע לכם זאת, אבל זה המציאות: אני גזען. ולא, לא צר לי על כך שאני גזען. צר לי על היחס הגזעני שלכם לגזענים.
אני גזען גדול, גזען מארץ הגזענים.
כן שמעתם נכון: מארץ הגזענים. אני יליד אוקרינה, ארץ שכולה מיעוטים - מיעוטים שרוב הזמן הסתדרו זה עם זה למרות הגזענות, וכל שאר הזמן - טבחו זה את זה באופן זועתי בשם הגזענות.
הגזענות בדמי, ברוחי ובנשמתי. אם אין לי סטיגמות על עדה כלשהיא - זה אומר שפשוט לא שמעתי על קיומה. אם אין לי סטיגמות על לאום - זה אומר שהלאום נכחד עוד בתקופת האבן. אם אין לי סטיגמות על גזע - זה אומר שהגזע לא קיים אפילו בפנטזי ובמדע הבידיוני.
אני גאה בגזענות שלי. גזענות היונקת מידע שצברתי לאורך שנים, מנסיון חיים ומעבודה שכלית רבה. אני אגן אליה מפני כל צר ואויב ליברלי. בשביל לשכנע אתי שכל העדות, הגזעים, והלאומים זהים זה לזה תצתרכו לרוקן את גולגולתי מכל שריד של מוח, וגם אז ישאר שם משהו שימשיך ללחוש ששיויון מוחלט קיים רק בדימיונם הפרוע של בוני הקמוניזם.
רק דבר אחד יכול לגרום לי להתביש בגזענותי: אם יום אחד אעדיף את דעותי לגבי נציג נטול פנים ושם של לאום/דת/מין/גזע על דעותי לגבי האדם החי העומד מולי.