March 16th, 2006

РЕПЛИКОН

переводы

ЮРИЙ ЛИПМАНОВИЧ, ИЛЬЯ КУТУЗОВ “согласно раби шнеерсон”
(тест для ХАБАДников на наличие чуства юмора)


היא היתה ילדה-טובה-כיתה-י"ב-ראשונה
יין לא שתתה וסיגריות לא עישנה
לא שמעה על עמצאי מניעת הריון
ולא לבשה שמלות של מיני
על פי הרבי שנארסון

והוא היה סטודנט נורא ואיום
הוא עישן ללא הרף ושתה מדי יום
הוא הקסים כל בחורה מהמבט הראשון
אבל היה הוא יהודי
על פי הרבי שנארסון

בתחנה המרכזית, בערב שבת
הוא נודף אלכוהול. היא קוראת חת"ת
ושניהם צריכים אותו אותובוס אחרון
שלא נוסע בשבת
על פי הרבי שנארסון

אבל משהו השתבש, ולא יודעים מה קרה
האותובוס לא מגיע ונשמעת הצפירה
שלכולם מבשרת: מצב היכון,
בעוד דקה כניסת שבת
על פי הרבי שנארסון

והוא לוקח לה ת*ספר וסוגר בטריקה
ישר בשפתיים נותן לה נשיקה
היא מזיעה מחום, היא רועדת מקור,
היא לא יודעת מה עושים
על פי הרבי... רבי... רבי... רבי שנארסון

הם היו כנראה נפרדים במהרה
אך גימטריאת שמותהם התאימה נורא
והיא אמרה: מהשמיים זיוגינו נכון
על פי תורת הקבלה,
אשר לרבי שנארסון

כעת הוא מגדל זקן, ולא גוזר פאות
שום דבר חוץ ממים לא מסכים לשתות
לא נוגע בסיגריה, גם בחלומות
כל ברכת המזון לוקחת לו שעות
וכל לילה בטרם הולך לישון
הוא לומד את איגרות קודש
של הרבי שנארסון...
РЕПЛИКОН

переводы

АНДРЕЙ МАКАРЕВИЧ “в летнем парке зима…”

פארק הקיץ קפא, בפארק הקיץ קונצרט
אף אחד לא ישמע, וחבל באמת
הנגנים מכוסים בשלג
כצמר-גפן סמיך השלג
והסונטה אינה נשמעת כמעט...

כזכוכית על זכוכית מצלצל הכינור
החצוצרה לשפתיים קפאה, מרוב קור
אך הוא נשמע בכל תו הקייץ
קורא לבוא אחריו הקייץ
והסונטה אינה נשמעת כמעט...

כלהקת ציפורים ממריאה שוב ושוב
ונופלת לארץ כשלג רטוב
לא בשביל מישהו

בעינהם בוער להט בלתי מובן
לנו נותר לשקר, כי לעזור לא ניתן
ואני שם פונה הצידה
שם עובר ומביט הצידה
והסונטה אינה נשמעת כמעט...
РЕПЛИКОН

переводы

АНДРЕЙ МАКАРЕВИЧ “по морю плавать…”

שיט בים זה לא טיול בהרים
שיט בים זה עבודה לגברים
אז החלטנו, עשינו, היה לא קל,
אך הינה הספינה מוכנה בנמל

יש תורן והגה, הכל מאה אחוז...
אך משום-מה הספינה מסרבת לזוז!

הצוות ישב, וחשב, והחליט:
כנראה שבכל אשם הקברניט
אז החרבנו עולם ישן עד יסוד
יש קברניט חדש, הוא ידע מה לעשות

הוא צעיר ויפה ולא טיפש בכלל...
אבל הספינה תקועה בנמל!

הקברניט החדש רעיון העלה:
אשמים העובדים, ולא ההנהלה
אמר וקבע והלך עד הסוף:
הצוות כולו הורד לחוף

הצוות החדש לא יאפשר מחדל...
אז למה הספינה תקועה בנמל?!!

לאחר אסיפה ודיון סוער
הוחלט שהספינה צבועה בצבע קודר
מעצב מקצועי לסיפון הוזמן
הוא צבע את הכל בכחול ולבן

הזיע, התרוצץ, עבד כמו עבד נרצע...
אבל הספינה מהנמל לא יצאה

שיט בים זה לא טיול ביבשה
שוב ישבנו לדון בבעיה הקשה
אבל שככנו דבר קטן ופשוט :
בלי מפרש הספינה לעולם לא תשוט

בלי מפרש אפשר לחכות גם עד מחר
יעזור כאן רק נס... או ספינת גרר.
РЕПЛИКОН

переводы

АНДРЕЙ МАКАРЕВИЧ “костёр”
очень брацлавская песня))

הכל מתי-שהוא נגמר, והחכם אמר:
שום אש בעולם לנצח לא תבער
האפר על פני הרוח יתפזר
אך כל עוד האש ממשיכה לבעור
כל אחד אליה נצמד מפני הקור
וכפי שיכול על האש שומר

עדיין לא הכל נקבע
לא להכל ניתנה תשובה
עוד לא שקעה השמש, לא כבה הנר
עדיין יש בשפע אש ואלוהים עלי שומר

הלילה ארוך, אז לא מתרוצצים
לא מבזבזים כח ועצים
לא מרעישים וביער לא פוגעים
אך לפעמים מגיע בנאדם
שאת הכל עושה לא כמו כולם
האש שלו תגיע עד לכוכבים

עדיין לא הכל נקבע
לא להכל ניתנה תשובה
עוד לא שקעה השמש, לא כבה הנר
עדיין יש בשפע אש ואלוהים עלי שומר

אותו היה חכם שעל האש שמר
הוא לא יכל להתחלק בה כבר
אך בלי אבידות עד לקייץ הוא שרד
אתה את הכל שרפת תוך שעה
וכעבור שעה הלהבה שקעה
אך באותה שעה חיממת כל אחד

עדיין לא הכל נקבע
לא להכל ניתנה תשובה
עוד לא שקעה השמש, לא כבה הנר
עדיין יש בשפע אש ואלוהים עלי שומר...